Homepage

Viry jsou nejstarším a nejpočetnějším biologickým objektem na Zemi, který se stal neoddělitelnou součástí všech vyšších forem života – bakterií, hub, rostlin, živočichů i člověka. S většinou svých hostitelů žijí viry v rovnováze a jen zřídka jim způsobují nějakou újmu. U některých hub, které škodí na rostlinách, se vzácně nachází viry, které snižují schopnost houby působit jako patogen: omezují rychlost jejich růstu, mění rozmnožovací schopnosti hub, anebo mění schopnost houby infikovat určitého hostitele.

Do sbírky jsou zařazovány převážně izoláty fytopatogenních hub, ve kterých byla zjištěna přítomnost dsRNA.

 

Příklady houbových kultur a k nim odpovídající spektra dsRNA.