Odkazy

Izolace dsRNA z hub provádíme mírně upravenými metodami popsanými v publikacích:

Morris TJ, Dodds JA (1979) Isolation and analysis of double-stranded RNA from virus-infected plant and fungal tissue. Phytopathology 69: 854-858.

Valverde RA, Nameth ST, Jordan RL (1990) Analysis of double-stranded RNA for plant virus diagnosis. Plant Disease 74, 255-258

 

Používáme ITS1 (5´TCCGTAGGTGAACCTGCGG 3´) a ITS4 (5´TCCTCCGCTTATTGATATGC 3´) primery pro amplifikaci a sekvenování ribozomální houbové rDNA.